REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

Reklamační řád

Reklamační řád

internetového eshopu fashion-mode

 

1. Jak vyplývá z všeobecných obchodních podmínek, je provozovatel internetového obchodu fashion-mode, zprostředkovatelem prodeje zboží mezi kupujícím a prodávajícími.

 

2. Reklamovat u provozovatele nelze:

a) kvalitu a jakost zboží.

b) soulad zboží s českými či evropskými normami a standardy.

 

Reklamace dodaného zboží (nároky z odpovědnosti za škodu způsobenou vadou zboží) řeší kupující samostatně přímo s dodavatelem zboží.

 

3. U provozovatele je možno reklamovat:

a) nedodání zboží.

b) prodlevu s dodáním zboží.

 

 

4. U nedodání zboží je možno řešit reklamaci:

a) výzvou k opětovnému objednání zboží; Provozovatel na své náklady objedná zboží opětovně.

b) výzvou k vrácení peněz s uvedením čísla účtu, na který mají být peníze vráceny.

 

5. Při prodlevě s dodáním zboží o více než šedesát dní je možno podat reklamaci:

  • t.j. podat výzvu k vrácení peněz s uvedením čísla účtu, na který mají být peníze vráceny. 

 

6. Reklamovat lze e-mailem: fashion-mode@post.cz nebo písemně na adresu Fashion-mode, Studeněves 3, 27379

Reklamace se podává na řádně a čitelně vyplněném reklamačním protokolu.

 

7. Provozovatel o reklamaci rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu poskytnuté služby. Maximální lhůta k vyřízení reklamace je 30 dní.

Reklamační protokol:

Reklamační protokol

Internetový obchod fashion-mode


Kupující: _____________________________________
Objednávka č.: ________________________
Zboží: ________________________

Cena zboží: ________________________
Důvod reklamace:

 a) nedodání zboží* 

b) prodleva s dodáním zboží*


Způsob řešení:

a) opětovné objednání zboží*

b) vrácení peněz, č.ú.  ________________________________ *

V _________________________

datum: _____________________

 

podpis: ______________________

* nehodící se škrtněte